แสดงประกาศทั้งหมดของ yannawitch
โทร.0867154642
ปั๊ม ฟรานซ์ ไอเซเล่ ฟีด ผสม ดำน้ำ แนวตั้ง หลากหลาย สำหรับสูบของหนืด มูลสัตว์ พืชพลังงาน ส่งไปยังบ่อหมัก ก๊าซชีวภาพ นำเข้าจากเยอรมัน แบรนด์ ฟรานซ์ ไอเซ...

ปั๊ม ฟรานซ์ ไอเซเล่ ฟีด ผสม ดำน้ำ แนวตั้ง หลากหลาย สำหรับสูบของหนืด มูลสัตว์ พืชพลังงาน ส่งไปยังบ่อห