ประกาศซื้อด่วน
ประกาศซื้อด่วนคืออะไร? คือ ประกาศที่ต้องการหาซื้อหรือเช่าเท่านั้น! (ไม่มีประกาศขาย) เช่น ถ้าท่านต้องการหาสินค้าหรือบริการใด ให้โพสต์ที่นี่ได้เลย ผู้ขายจะเข้ามาเช็คว่า มีสินค้าที่ท่านต้องการหรือไม่ โดยผู้ขายจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงไว้

ลงประกาศซื้อด่วน ห้ามลงประกาศขาย!

จงพิมพ์คำว่า "เกษตร" ลงในช่องด้านล่าง
ลงประกาศ

ธวัชชัย แสงเดือน 0823703715

เกรียงศักดิื วารีนทร์ 0653294482 0836778958

พงษ์ไชย พรมมา 0800185100

พงษ์ไชย พรมมา 0800185100

วีรพันธ์....สุดสม 0931750822

ชัยธวัช เรืองยงค์ 0817958483

อดิศักดิ์ 0988973065

ปรเมษฐ์ 0885478244

ชอบใจกดไลค์ ถูกใจให้แชร์